Pracownicy administracji


mgr Agnieszka Sachar

Staż pracy 23 lata

Studia magisterskie na kierunku admininistarcja w zakresie administracji;
Studia licencjackie na kierunku administracja gospodarcza w zakresie administracja celna;

 

 • Szkolenie: "Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji. Elektroniczna Skrzynka Podawcza - obowiazek posiadania i prowadzenia. Nowe zadania i obowiązki dyrektora po zmianie ustawy o ochronie danych osobowych";
 • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowy;
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Szkolenie:Profesjonalny sekretariat w szkole /placówce oświatowej -kompleksowy kurs dla sekretarzy placówek oświatowych;
 • Szkolenie: "Organizacja archiwum zakładowego i składnicy akt w świetle nowych przepisów - porządkowanie, przejmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie i ochrona dokumentacji;
 • Seminarium: Szkoła kadr i płac - kompleksowy kurs kadrowy dla oświaty;
 • Prawo pracy i oświatowe po zmianach w 2013 roku oraz projekty zmian w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie oświaty;
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • Seminarium: Polityka kadrowa w kontekście zmian w prawie oświatowym i prawie pracy - prowadzenie kadr w szołach i placówkach oświatowych;
 • Seminarium: System Informacji Oświatowej - z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 31.08.2012r.;
 • Seminarium: Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej;
 • Kurs: Przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy - moduł Sekretarka/Asystentka;
 • Kurs: Komputerowy