kkkjpg


Informacja o rozpoczętej rekrutacji

do projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”

 

Drodzy Państwo z przyjemnością informujemy, o możliwości zgłaszania się do udziału w projekcie pn.: „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Skorzystać ze wsparcia w ramach projektu mogą:

·         rodziny zastępcze (dorośli i dzieci),

·         kandydaci na rodziców zastępczych,

·         osoby z niepełnosprawnościami (dorośli i dzieci),

·         osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, np. będące pod pieczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach (dzieci, młodzież),

·         rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze (dzieci, rodzice).

Projekt daje możliwość skorzystania z następujących usług:

·         hortiterapii (w PCPR, ORW) – metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogrody, polegająca na wykonywaniu w ogrodzie prac związanych z utrzymaniem ogrodu, a przy tym korzystnie wpływa na zdrowie: uspokaja, odpręża, pobudza zmysły, pozwala zapomnieć o codziennych problemach;

·         terapii sensorycznej dźwiękiem – Trening uwagi słuchowej A. Tomatisa (w ORW) – metoda kształcenia uwagi słuchowej, dzięki której możliwe jest np.: polepszenie koncentracji uwagi
i skupienia się nad zadaniem, polepszenie zdolności uczenia się, polepszenie zdolności mówienia, polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi i poczucia własnego ciała w przestrzeni, wyciszenie, zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości;

·         terapii sensorycznej (w ORW) - określającej prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory i tak zintegrowanych, aby mogły być użyte w celowym działaniu. Dzięki terapii integracji sensorycznej na różnych poziomach możliwe jest kształtowanie się reakcji równoważnych, złożonych czynności zamierzonych (praksji), orientacji przestrzennej
i lateralizacji, więzi z matką i innymi opiekunami w czasie czynności pielęgnacyjnych. Terapia
SI ma wpływ na usprawnianie zmysłów, umiejętności czytania i pisania, liczenia, wpływa
na koncentrację uwagi, kontrolę emocjonalną i samoakceptację;

·         wsparcia psychoterapeuty (w PCPR) – w sytuacji występowania, przeżywania różnorodnych trudności życiowych, w tym: strat, rozstań, porażek, stresu. Dzięki udziale w psychoterapii osoba
ma szansę na zmianę stosowanych mechanizmów obronnych na bardziej dojrzałe, zmianę zachowań, postaw i przekonań, rozwój kompetencji emocjonalnych, zmianę w postrzeganiu świata oraz innych ludzi, co przekłada się na polepszenie komfortu życia;

·         wsparcia dietetyka (w PCPR) – w sytuacji występowania zbyt różnorodnego sposobu odżywiania się lub nieokreślonego sposobu spożywania posiłków. Dzięki dostępności konsultacji dietetyka istnieje szansa określenia zapotrzebowania żywieniowego organizmu, jak również poprawienia jakości życia;

·         wsparcia psychiatry (w PCPR) – w sytuacjach życiowo trudnych, niezrozumiałych warto skorzystać ze wsparcia specjalisty ludzkiej psychiki. Okoliczności, w których powinniśmy pomyśleć o pomocy specjalisty jest wiele, np. kiedy masz poczucie, że coś się zmieniło, masz zmienny nastrój, łatwo Cię wyprowadzić z równowagi, krzyczysz na domowników, jesteś drażliwy; gdy nie masz energii i odczuwasz zmęczenie, a wszelkie czynności wykonujesz z wielkim trudem, masz problemy z zaśnięciem, a kiedy już śpisz wcale nie odpoczywasz;

·         wsparcia seksuologa (w PCPR) –  seksualność dotyczy wszystkich ludzi, w ciągu całego życia, niezależnie od wieku, płci czy przekonań. Należy pamiętać, ze dzieciństwo jest ważnym okresem
w rozwoju psychoseksualnym człowieka. Doświadczenia z pierwszych lat życia stają się punktem odniesienia dojrzałych form seksualności. Poza tym w obliczu stresu, sytuacji rodzinnych, etapu życia, obowiązków i tempa dnia codziennego coraz częściej dają o sobie znać dolegliwości związane ze sferą seksualną wśród młodzieży i dorosłych.

 

Osoby chętne do udziału w projekcie, zapraszamy do siedziby PCPR w Łęcznej, ul. Staszica 9 lub siedziby ORW w Łęcznej, ul. Litewska 16 lub nawiązania kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów:

81 53 15 203 (biuro projektu – Starostwo Powiatowe w Łęcznej),
81 53 15 384 (sekretariat PCPR), 81 75 22 655 (sekretariat ORW)

lub skorzystania ze strony internetowej projektu http://powiatleczynski.pl - zakładka Projekty, gdzie dostępny jest regulamin oraz formularz zgłoszeniowy. Wypełniony formularz należy dostarczyć do biura projektu lub punktu kontaktowego mieszczącego się w PCPR w Łęcznej lub ORW w Łęcznej.Projekt „Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020