Program "Rehabilitacja 25 plus".

Od 1 września 2023 r. do lipca 2024 r. 

w  Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej 

realizujemy Program "Rehabilitacja 25 plus". 

Dlaczego realizujemy program "Rehabilitacja 25 plus"? 

Organizujemy zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnościami, absolwentów SPdP, ORW, itp. Dzięki pilotażowemu Programowi "Rehabilitacja 25 plus" ogłoszonemu przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskamy środki finansowe na realizację takich działań. I tak na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) na terenie ORW w Łęcznej planujemy organizować zajęcia dla naszych absolwentów. 

Dla kogo przeznaczony jest Program "Rehabilitacja 25 plus"? 

Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 20 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 20 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).  

Co robimy w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus"? 

W ramach Programu zaplanowano udzielanie wsparcia w zakresie: 

  1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  2. udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  3. udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  4. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  5. pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  6. działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
  7. transport.

Organizujemy zajęcia gospodarstwa domowego, porządkowe, artystyczne, multimedialne, podczas których nasi absolwenci mogą uczyć się nowych rzeczy oraz utrwalać dotychczas nabyte umiejętności.


Październikowa wycieczka 

Nasi uczniowie i wychowankowie odwiedzili Park Historyczny Słowiański Gród w Wólce Bieleckiej.
Uczestnicy wycieczki mieli okazję wysłuchać opowieści o życiu dawnych Słowian. Namacalnie mogli przekonać się jak wygląda hełm, zbroja rycerska oraz tamtejsza biżuteria. Atrakcją dla dzieci i młodzieży była możliwość strzelania z łuku oraz procy.
Wycieczka miała charakter nie tylko rekreacyjny, ale przede wszystkim edukacyjny.

prev next

Dzień Edukacji Narodowej 2021

W auli Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z tej okazji Wicestarosta Łęczyński Michał Pelczarski wręczył listy gratulacyjne nauczycielom i pedagogom, którzy mogą pochwalić się sukcesami w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Nagrody i gratulację otrzymało w tym roku osiemnaścioro pedagogów ze szkół
i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczyński.

prev next

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZOLNEGO 2021 - 2022.

1 września 2021 r. uroczyście rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny  2021-2022 w Ośrodku. Podczas uroczystości przedstawiciel organu prowadzącego naszą placówkę Starosta Powiatu Łęczyńskiego, pan Krzysztof Niewiadomski przedstawił nowego dyrektora Ośrodka, panią Magdalenę Majewską.
prev next

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "BARWY PRZYJAŹNI"

Z okazji obchodów Światowego Dnia Autyzmu w dniach 7-9 kwietnia 2021 r. nasz Ośrodek zorganizował konkurs plastyczny na temat wiedzy o autyzmie pt.: „Barwy przyjaźni.” przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z terenu powiatu łęczyńskiego. 

Konkurs objął Honorowym Patronatem Starosta Powiatu Łęczyńskiego Pan Krzysztof Niewiadomski.


Konkurs miał na celu rozpropagowanie wiedzy o spektrum autyzmu w świadomości najmłodszych, którzy coraz częściej obcują z dziećmi z zaburzeniami autystycznymi, by w pełni i bez barier wspólnie bawić się i uczyć w przedszkolach i szkołach. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, na co dowodem jest liczna ilość nadesłanych prac.
Nagrody w poszczególnych kategoriach zdobyli:
PRZEDSZKOLE:
I MIEJSCE
WOJCIECH SZUREK - Przedszkole Publiczne w Ludwinie
MATEUSZ MŁYNARCZYK - Przedszkole Ogólnodostępne z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie
II MIEJSCE
LEON PORĘBSKI - Przedszkole Publiczne Nr 2 w Łęcznej
LAURA KOPACKA - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nadrybiu
III MIEJSCE
PATRYK LIPSKI - Prywatne Przedszkole Casper w Łęcznej
BARBARA KWIECIEŃ - Przedszkole Publiczne Nr 4 w Łęcznej
WIKTORIA PIOTROWSKA - Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej
KLASY I-III:
I MIEJSCE
BARTOSZ PIKUL - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Łańcuchowie
KRZYSZTOF JABŁOŃSKI - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Łańcuchowie
II MIEJSCE
ZUZANNA PODOBA - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej
KAROLINA CZERNIAK - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej
III MIEJSCE
LENA GZIK - Szkoła Podstawowa w Ostrówku
WYRÓŻNIENIE
BERENIKA GAŚ - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej
KLASY IV-VIII
I MIEJSCE
MARIOLA BORYS - Szkoła Podstawowa w Puchaczowie
II MIEJSCE
PAULINA PACEK - Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęcznej
II MIEJSCE
HUBERT MAZUR - Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Łańcuchowie
III MIEJSCE
KAROLINA KOBYLARZ - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łęcznej

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom składamy najserdeczniejsze podziękowania za udział i gratulujemy laureatom.
Poniżej prezentujemy wirtualny wernisaż prac laureatów konkursu. 

prev next

Kwiecień - miesiącem Autyzmu !!!


prev next

W dniach 7-9 kwietnia 2021 w naszym Ośrodku obchodziliśmy Światowe Dni Autyzmu, których symbolem jest kolor niebieski. Podczas tych dni prowadziliśmy zajęcia dydaktyczne o tematyce spektrum autyzmu, zawarte w poniższej fotorelacji.

prev next

Pożegnanie zimy !!!!

19 marca 2021 uczniowie i wychowankowie Ośrodka pożegnali zimę.  Podczas zajęć przygotowali przepiękne Marzanny, które to zgodnie 

z tradycją utopili w rzece. 

ŻEGNAJ ZIMO !!!  

prev next


Prezenty mikołajkowe od Stowarzyszenia Kibiców Górnika Łęczna

DZIĘKUJEMY !!!

prev next
WIZYTA ŚW. MILKOŁAJA W GRUPIE 1
prev next

MIKOŁAJKOWE PREZENTY OD GÓRNIKÓW

7 grudnia 2020

prev next

LAUREACI X KONKURSU WIEDZY O ŚWIĘTEJ BARBARZE I TRADYCJACH GÓRNICZYCH

prev next

ANDRZEJKI 2020 W GRUPIE I

prev next
11 LISTOPADA 2020

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W ORW 
prev next

BAL KARNAWAŁOWY 
20 lutego 2020
prev next


VII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W BYSTRZYCY

pod hasłem  Jezusa Narodzonego Witamy.
NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE

prev next


SPOTKANIE Z GÓRNIKAMI

Tradycyjnie w okolicach Barbórki gościliśmy u nas górników.
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że Panowie- Górnicy zawsze znajdują dla nas czas przynosząc ze sobą wiele ciepłych uśmiechów i serdecznych uścisków dłoni.
Wszystkim Górnikom jeszcze raz życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia i przekazujemy staropolskie pozdrowienie SZCZĘŚĆ BOŻE.

prev next


SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM

6 grudnia nasz Ośrodek odwiedził Św. Mikołaj wraz z elfami - w te role wcielili się kibice łęczyńskiego klubu piłkarskiego "Górnik Łęczna", którzy obdarowali naszych podopiecznych prezentami. Była radosna zabawa, gromkie śmiechy i konkurencje o tematyce mikołajkowej, w których uczestniczył sam Św.Mikołaj). Kibicom łęczyńskiego klubu piłkarskiego "Górnik Łęczna" bardzo serdecznie dziękujemy za pamięć, poświęcony czas, wspólną zabawę i prezenty.

prev next
2 grudnia nasza kadra uczestniczyła w szkoleniu "Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością" , którego celem było poznanie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z uczniem z głębokim upośledzeniem umysłowym ze sprzężeniami w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Szkolenie przeprowadzili: mgr Anna Kielin – pedagog specjalny, neurologopeda i logopeda mgr Jacek Kielin – psycholog.
prev next


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a od zeszłego roku również ustanowiony przez Sejm RP Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Dokładnie 30 lat temu uchwalono Konwencję o Prawach Dziecka – ustawę, która kieruje naszą uwagę  na najmłodszych. Dzisiejszy dzień to okazja do przypomnienia, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy. Pamiętajmy o słowach Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka „ prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka, (…) prawa dziecka to nie jest jakiś przywilej, który dzieciom się należy, jak są grzeczne, one im się należą bo- tylko i aż – są dziećmi, są ludźmi.”


prev next


XVIII  POWIATOWA OLIMPIADA INTEGRACYJNA

W dniu 15 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej odbyła się XVIII Powiatowa Olimpiada Integracyjna pod hasłem „Bądź sobą”. Po raz kolejny mogliśmy wziąć udział w wesołej zabawie i rywalizacji. Pamiątką tego wydarzenia są nasze dyplomy, medale, zdjęcia i wspomnienia, które nosimy w sobie...prev next

11 LISTOPADA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W piątek 08.11. 2019 wzięliśmy udział w wyjątkowej akcji ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej - „Szkoła do hymnu”. O symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego .
prev next


PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W MILEJOWIE 2019

Nasze Trzy Rockowe Dziewczyny, Klaudia, Malwina i Wiktoria, po raz pierwszy wystąpiły podczas Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych
w Milejowie. Dziewczyny zadebiutowały piosenką „ Kiedy jesteś tu ” z filmu „ Zaplątani ”.
Piosenka podobnie jak nasze dziewczyny ma czarodziejską moc…


prev next


PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM AAC

Kończy się październik,  Międzynarodowy Miesiąc poświęcony Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC).  W tym czasie na całym świecie poszerza się świadomości istnienia wielu różnych sposobów w jakie porozumiewają się ludzie używając pomocy komunikacyjnych.
Ponieważ komunikacja to nie tylko mowa , ale także mimika, gesty, symbole, piktogramy, PCS.
Komunikacja, jest bardzo ważną sferą  funkcjonowania każdego człowieka, dlatego ten obszar edukacji jest niezwykle istotny w naszej codziennej pracy z uczniami i wychowankami.


prev next


JESIEŃ W OGRODZIE WARZYWNYM PRZEDSZKOLAKÓW

prev next
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej.
W tym uroczystym dniu Starosta Łęczyński nagrodził za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej najlepszych nauczycieli ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Łęczyński. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele z naszej placówki - Pani Iga Ciepałowicz, Pani Sylwia Szczygieł i Pani Joanna Duda. Gratulujemy!!!
prev next
prev next

DOŻYNKI GMINNO - POWIATOWE 2019

W tym roku we współpracy ze Stowarzyszeniem FORTITUDO wyszliśmy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom najmłodszych. Zorganizowaliśmy liczne atrakcje w STREFIE DZIECI np. zabawy sensoryczne i malowanie twarzy.

prev next
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE  ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 !!!!!
prev next
"TY MASZ AUTYZM CZASEM, JA MAM AUTYZM CAŁY CZAS"
prev next

"TY MASZ AUTYZM CZASEM, JA MAM AUTYZM CAŁY CZAS" - pod takim hasłem odbyły się w naszej placówce warsztaty sensoryczne, w których udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Celem warsztatów było przybliżenie młodzieży tematyki autyzmu oraz próba doświadczania problemów sensorycznych osoby z autyzmem - odbioru, interpretacji i przetwarzania bodźców płynących ze świata zewnętrznego.

Spotkanie Wielkanocne


„Bo jak śmierć potężna jest miłość…”- pod takim hasłem odbyło się Wielkanocne spotkanie w Ośrodku Rewalidacyjno- Wychowawczym, na którym gościliśmy: Starostę Powiaty Łęczyńskiego Pana Krzysztofa Niewiadomskiego, Sekretarza Powiatu Łęczyńskiego Pana Michała Pelczarskiego, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Elżbietę Brodzik, Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej Panią Jadwigę Marczewską, P.O. Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej Panią Danutę Grzechnik oraz ks. Tomasza Skałeckiego.

Była to okazja do tego, by wspólnie celebrować czas, który został do Świąt Wielkiej Nocy. Montaż słowno- muzyczny wprowadził nas w chwile zadumy i refleksji. Nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się jajkiem i składania sobie życzeń.  


prev next


ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU W ŁĘCZNEJ

pod hasłem „W INNOŚĆI - PIĘKNO”


Łęcznianie dali wyraz swojej solidarności z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i 4 kwietnia 2019 roku po raz kolejny wzięli udział w Festynie Integracyjnym „W INNOŚCI - PIĘKNO” orgaznizowanym z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Dzieci z łęczyńskich przedszkoli, a także uczniowie i mieszkańcy naszego miasta przeszli ulicami w „błękitnym marszu” by wspólnie spotkać się na Placu              im. Tadeusza Kościuszki.
Tam wolontariusze rozdawali niebieskie kokardki, chabrowe balony i świecące opaski. Atrakcją dla licznie przybyłych dzieci były m.in. zabawy taneczne, konkursy, malowanie twarzy, mini warsztaty sensoryczne, wata cukrowa, dmuchańce i fotobudka.
Uczestników festynu częstowano ciepłą herbatą, gorącym żurkiem oraz pysznymi słodkościami.

Niespodzianką dla uczestników festynu była obecność piłkarzy GKS Górnika Łęczna. Byli z nami: Patryk Rojek, Aron Stasiak, Marcin Pigiel, którzy wraz z trenerami i kibicami Klubu zorganizowali dla chętnych atrakcje sportowe.

Na scenie zobaczyć można było występy uczestników i zespołów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum oraz placówek ponadgimnazjalnych i studentów.

Podczas festynu prezentowano również wystawę pokonkursowych prac plastycznych pod hasłem „W INNOŚCI - PIĘKNO”. Sam konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a najciekawsze prace zostały nagrodzone.   Ekspozycję prac można oglądać w Budynku Miasta Łęczna.        
Na zakończenie imprezy niebieski - kolor autyzmu oświetlił jeden z najważniejszych budynków Łęcznej – Urząd Miasta. Służby prewencyjne obecne podczas całej uroczystości: policja, straż pożarna i straż miejska oraz ratownicy medyczni podkręcili atmosferę włączając syreny - dając wyraz solidarności z osobami      z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami. Jak co roku nie zabrakło również parady motocyklistów.

Obchody Światowego Dania Świadomości Autyzmu w Łęcznej odbyły się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Łęczyńskiego Pana Krzysztofa Niewiadomskiego oraz Burmistrza Miasta Łęczna Pana Leszka Włodarskiego.          

Patronat medialny objęli: Tygodnik Lokalny Wspólnota Łęczyńska i Tuba Łęcznej.

Organizatorami imprezy byli: Ośrodek Rewalidacyjno –Wychowawczy, Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „FORTITUDO”   oraz Centrum Kultury w Łęcznej.        

Realizacja zadania możliwa była dzięki sponsorom: FIRMA TRANSPORTOWA HARBO CENTER z Warszawy, ZBS-KRZYSIAK z Łęcznej, Auto- MiK Łęczna, Bank Spółdzielczy w Łęcznej, Klub Jeździecki „Marysieńka” ze Spiczyna, FIRMA NIVPOL z Puchaczowa, FIRMA Grago z Łęcznej, PZAZ w Łęcznej.
W przygotowania i przebieg festynu zaangażowali się również wolontariusze: WMOW w Podgłębokiem, ze SP nr 2 i SP nr 4 w Łęcznej ,Młodzieżowy Wolontariat MOPS oraz ich opiekunowie.        
Wszystkim zaangażowanym dziękujemy za życzliwość, pomoc i wsparcie naszych działań.


Zespół ds. promocji ORW

Autor fotografii -Tomasz Rybka

prev next
MARZANNO, MARZANNO, TY ZIMOWA PANNO! CIEBIE POŻEGNAMY, WIOSNĘ PRZYWITAMY!
prev next
15 urodziny Sandry !!!
BAL KARNAWAŁOWY 2019
prev next
"Miłość niejedno ma imię"
W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję obejrzeć i uczestniczyć w koncercie walentynkowym w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka z Łęcznej. Na koncer przybyła Pani Elżbieta Brodzik- Dyrektor PCPR w Łęcznej, Pani Dorota Makara- Dyrektor ZSz.im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.
prev next
SPOTKANIE OPŁATKOWE 2018
prev next

„Dzień Górnika” 2018

MIKOŁAJKI 2018

7 grudnia 2018 w Ośrodku Wychowawczo-Rewalidacyjnym w Łęcznej odbyły się uroczystości związane z obchodami barbórkowymi, na które przybyli Górnicy: Pan Zdzisław Cichosz były przewodniczący ZZG w Polsce LW Bogdanka S.A., korzystający obecnie z zasłużonej emerytury, który jak sam powiedział, nie opuścił jeszcze żadnej uroczystości barbórkowej w Ośrodku i dopóki będzie żył chce Ośrodek odwiedzać; Pan Tadeusz Gałecki zastępca przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność LW Bogdanka S.A. Ośrodek odwiedzili także kibice Klubu Sportowego „Górnik Łęczna”- Panowie Łukasz Rzechota, Patryk Płaszczewski, Kamil Rożenek, a także piłkarze Sergiusz Prusak, Adrian Łukaszewicz, Paweł Sasin, Paweł Wojciechowski. Wychowankowie ORW w krótkim programie artystycznym ukazali trud górniczej pracy. Były wzruszenia, śmiech
i  radosne okrzyki, a na zakończenie wspólny górniczy walczyk. Nasi goście obdarowali wychowanków Ośrodka szczerym uśmiechem, uściskiem dłoni i prezentami.

Szanowni Górnicy !!!

Dziękujemy za Wasze wsparcie, pomoc i pamięć. Szczęść Boże !!! 

 

prev next
5 grudnia nasz Ośrodek odwiedził Święty Mikołaj. Były radosne zabawy, gry i konkurencje, w których uczestniczyli także rodzice. 
Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Powiatu w Łęcznej pan Krzysztof Niewiadomski, który wspaniale wcielił się w Świętego Mikołaja obdarowując wszystkie nasze dzieci szczerym uśmiechem, słowem i prezentami.  Do naszej zabawy dołączyła grupa wolontariuszy działająca
w Gimnazjum Nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego na ul. Piłsudskiego 12. Ci młodzi ludzie, jak sami przyznali,  nabrali nowych wrażeń
i doświadczeń, przełamali lody w byciu z niepełnosprawnymi dziećmi. 
Wszystkim naszym gościom bardzo bardzo dziękujemy !!!

 
prev next

ANDRZEJKI 2018

Hokus-Pokus,Czary-Mary
Niech się spełnią andrzejkowe czary.

Andrzejki to ludowa tradycja wróżb, pielęgnowana od najdawniejszych czasów i przekazywana z pokolenia na pokolenie.  
My również spróbowaliśmy wrócić do tych tradycji i w czwartek  odbyły się u nas andrzejkowe wróżby. W sali widniały tajemnicze dekoracje,
a podczas zabawy towarzyszyła nam sympatyczna postać czarownicy.
Było bardzo ciekawie i wesoło.


OLIMPIADA INTEGRACYJNA

W dniu 16 listopada 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Łęcznej odbyła się Powiatowa Olimpiada Integracyjna.
To już XVII edycja tejże imprezy.  Tegoroczne rozgrywki odbywały się pod hasłem „WSZYSCY RAZEM”. Hasło podkreślało fakt, że zawody sportowe to przede wszystkim wspólna zabawa i integracja z kolegami z innych placówek.

Ale oczywiście jak to w sporcie nie zabrakło rywalizacji i wielkich emocji. Nasza drużyna ostatecznie  zajęła III miejsce,  godnie reprezentując nasz Ośrodek.


Uroczyste obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości
w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej

100_leciepng

W piątek  9 listopada 2018 roku  o godz. 11.11 uczniowie  szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w całej Polsce zaśpiewali hymn Polski.
W akcji „Rekord dla Niepodległej” wzięli udział również nasi wychowankowie.

Po krótkiej części artystycznej dumnie, z należytą powagą odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”.
Cieszymy się, że w ten wyjątkowy czas byli z nami  rodzice dzieci i zaproszeni goście: Pan Dariusz Kowalski - Wicestarosta Łęczyński oraz Pani Małgorzata Gomółka.

Obchody 11 listopada uczą nas Polaków szacunku do kraju ojczystego, symboli narodowych, a także rozwijają poczucie przynależności narodowej.