Historia Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej

 Pomysł powołania placówki oświatowej dla osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym, znacznym   i głębokim powstał w lutym 2011 r. Już 10 czerwca 2011 r. Rada Powiatu w Łęcznej uchwaliła utworzenie ORW i nadała pierwszy statut nowo powstałej Placówce.

    Lipiec i sierpień 2011 r., to okres bardzo gorący nie tylko z racji pory roku, ale przede wszystkim czas przygotowania Placówki do przyjęcia wychowanków: tworzenie dokumentacji, planowanie wyposażenia, zakup mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych, rekrutacja wychowanków oraz planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej.

    Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz zaufaniu Rodziców, 1 września 2011 r. Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy rozpoczął działalność. Tego dnia 14 wychowanków, tak samo jak ich zdrowi rówieśnicy mogli rozpocząć rok szkolny w swojej szkole.

      Obecnie do Ośrodka uczęszcza 21 wychowanków, są to dzieci i młodzież z powiatu łęczyńskiego.

prev next
Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego.
prev next

"Pszczółka" w naszym Ośrodku.

15 maja odwiedzili nas przedstawiciele Fabryki Cukierków "Pszczółka" z Lublina, przyjechali z Telewizją Lublin, która nakręciła reportaż o naszym Ośrodku. "Pszczółka" obdarowała nas prezentami: pięknymi tablicami manipulacyjnymi, widocznymi na poniższym zdjęciu i oczywiście słodyczami!

Bardzo, bardzo dziękujemy !!!!

IX IMPREZA INTEGRACYJNA W PUCHACZOWIE -

 Co nam w duszy gra.

27.04.2018

prev next

FESTYN INTEGRACYJNY -ŚWIAT PRZYJACIEL NAS WSZYSTKICH 

06.04.2018

Spotkanie wielkanocne 27.03.2018

8 marca 2018 - Dzień Kobiet

Bal Karnawałowy 2018

prev next
   

Teatr Urwis z Krakowa w przedstawieniu pt. "Król zwierząt"

prev next

BARBÓRKA 2017

prev next

Odwiedziny Świętego Mikołaja

prev next