II Powiatowe Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – integracyjnego festiwalu artystycznego

„W MOICH MARZENIACH” 4 kwietnia 2024 r.

Festiwal organizowali:

Starostwo Powiatowe w Łęcznej

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzież i ich Rodzin SENSUS


Festiwal objęty był patronatem: Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Łęczyńskiego.


Festiwal współfinansowany był przez Powiat Łęczyński
i Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzież i ich Rodzin SENSUS

 

Festiwal wspierali wolontariusze z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem.

W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście:
Anna Tusińska, starszy wizytator edukacji Specjalnej i Wspomagania w Kuratorium Oświaty w Lublinie,
Agnieszka Kluś i Beata Nowosad, specjaliści ds. współpracy z administracją publiczną z Lubelskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Podczas festiwalu swoje Stoiska prezentowali:

-Ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy w Łęcznej,

-stowarzyszenie SENSUS,

-Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęcznej,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,

- Zespół Szkół imienia Króla Kazimierza Jagiellończyka
w Łęcznej,

-zespół szkół rolniczych w Kijanach,

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem,

-przedszkole specjalne w Ludwinie,

-bursa szkolna w Łęcznej,

-Powiatowy Klub „Senior +” w Łęcznej,

-Powiatowy Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie,

-wolontariusze z II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego
w Lublinie.


W programie Festiwalu odbyły się zabawy i atrakcje dla dzieci i młodzieży – dogoterapia, warsztaty ceramiczne, animator zabawy, malowanie twarzy.

Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „W MOICH MARZENIACH” a laureaci odebrali dyplomy, wyróżnienia i nagrody z rąk Starosty Łęczyńskiego pana Krzysztofa Niewiadomskiego, Wicestarosty Łęczyńskiego pana Michała Pelczarskiego oraz Dyrektora Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej – pani Magdaleny Majewskiej.

W trakcie Festiwalu odbyły się  prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z placówek oświatowych województwa lubelskiego:

-występy artystyczne dzieci z przedszkoli powiatu łęczyńskiego: Przedszkola Publicznego nr. 1 w Łęcznej, Przedszkola Publicznego nr. 2 w Łęcznej, Przedszkola Publicznego nr. 3 w Łęcznej, Przedszkola Publicznego nr. 4 w Łęcznej, Przedszkola Niepublicznego „Aniołek” w Łęcznej, Przedszkola Niepublicznego „Mali Odkrywcy” w Łęcznej, Specjalne Przedszkole w Ludwinie. 

-występy artystyczne uczniów ze specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bystrzycy.

-występ recytatorski uczennicy Liceum Ogólnokształcącego
w Puchaczowie Aleksandry Trąbki.

- Beneficent Programu Rehabilitacja 25+ realizowanego
w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej pan Adam Richeau.


Zwycięzcy i osoby wyróżnione w konkursie plastycznym „W moich marzeniach…”

KATEGORIA PRZEDSZKOLE
I miejsce Martyna Siegieda –PP Nr 2 w Łęcznej
II miejsce Nela Filiks - PP Nr 4 w Łęcznej
III miejsce Kornelia Pachla – ZS-P w Nadrybiu
Wyróżnienia
Julian Wasyliew PP Nr 3 w Łęcznej
Laura Zaborska PP Nr 3 w Łęcznej
Maja Filip PP Nr 1 w Łęcznej
Franciszek Pacek Przedszkole Niepubliczne „Mali odkrywcy” w Łęcznej
Anna Gwiazdowska Przedszkole Niepubliczne „Mali odkrywcy” w Łęcznej
Mikołaj Kukawka PP Nr 3 w Łęcznej
Lilianna Kulig PP Nr 4 w Łęcznej
Hanna Wawrzyńczuk PP Nr 2 w Łęcznej
Hanna Mazur Przedszkole Niepubliczne „Mali odkrywcy” w Łęcznej
Zofia Matyjaszczuk PP Nr 1 w Łęcznej
Jakub Kosior Przedszkole Niepubliczne „Mali odkrywcy” w Łęcznej
Antonina Bujak PP Nr 1 w Łęcznej
Aleksandra Pakuła Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”
Dawid Wachowiec Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”
Tymon Gumieniczek PP Nr 3 w Łęcznej
Miłosz Kocowski Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”
Alan Gruca Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”
KATEGORIA KLASY I – III
I miejsce Hubert Barczak – ZS-P w Nadrybiu
II miejsce Paweł Maciejak – SP w Ostrówku
III miejsce Wiktor Kierepka – SP w Ostrówku
Wyróżnienie:
Iga Lisowska SP w Ostrówku
KATEGORIA KLASY IV – VIII
I miejsce Tomasz Kadłubowski – ZS-P w Nadrybiu
II miejsce Fabian Sawicki – ZS w Puchaczowie
III miejsce Julian Jakubczyk ZS w Puchaczowie
Wyróżnienia:
Dominik Kamiński ZS w Puchaczowie
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
I miejsce Aleksandra Trąbka LO w Puchaczowie
SZKOLNICTWO SPECJALNE
Wyróżnienia:
Klaudia Grzywacz SOSW w Bystrzycy
Dawid Samborski ORW w Łęcznej
Maja Muramato ORW w Janowie Lubelskim
Maja Więckowska Przedszkole Specjalne w Ludwinie
Hanna Wawer Przedszkole Specjalne w Ludwinie
Antoni Kwolkiewicz SOSW w Bystrzycy
Kamil Kroczyński SOSW w Bystrzycy
Tymon Surowiec Przedszkole Specjalne w Ludwinie
Malwina Tworkowska ORW w Łęcznej
Patryk Keller ORW w Łęcznej
Łukasz Piesta SOSW w Bystrzycy
Klaudia Wojtaluk vel Boczkaluk ORW w Łęcznej
Julia Waszyńska SOSW W Bystrzycy
Sylwia Szybiak SOSW w Bystrzycy
Zuzanna Bednarczyk ORW w Janowie Lubelskim
Krystian Ludian ORW w Janowie Lubelskim
Szymon Kołtyś ORW w Janowie Lubelskim
Klaudia Zaworska SOSW w Bystrzycy
Laura Skubik ORW w Janowie Lubelskim
Maria Balum ORW w Janowie Lubelskim
Wiktoria Wójcik ORW w Łęcznej
Jakub Walicki SOSW w BystrzycyPiknik integracyjny "Razem przez świat"

25 września 2023 byliśmy gospodarzami I Pikniku Integracyjnego Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych w województwie lubelskim. "Razem przez świat" było hasłem przewodnim spotkania.
To wyjątkowe wydarzenie połączyło wiele serc i dało nam możliwość doświadczenia prawdziwej integracji między placówkami.
Gościem specjalnym pikniku był Pan Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek z Ministerstwo Edukacji i Nauki, który wyraził swoje wsparcie dla inicjatyw mających na celu integrację osób z różnymi potrzebami i umożliwienie im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Dziękujemy Panu Ministrowi za obecność i inspirujące słowa. Dziękujemy także za obecności wicekuratorowi oświaty - Mirosławowi Wójcikowi, Pani Annie Tusińskiej starszemu wizytatorowi w Kuratorium Oświaty w Lublinie. Swoją obecnością zaszczycił nas również prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk Rektor Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w Lublinie, któremu również dziękujemy za obecność.
Przedstawicielom organu prowadzącego Starostwo Powiatowe w Łęcznej Panu Krzysztofowi Niewiadomskiemu oraz Panu Michałowi Pelczarskiemu dziękujemy za przybycie i dzielenie z nami tych niepowtarzalnych chwil.
Składamy serdeczne podziękowania za wszelkie dowody uznania naszej pracy, upominki dla uczniów i wychowanków.
Dziękujemy wszystkim przedstawicielom Ośrodków Rewalidacyjno- Wychowawczych przybyłym na Piknik. Pragniemy serdecznie podziękować za wczorajsze owocne spotkanie, możliwość integracji podopiecznych naszych placówek, wymianę doświadczeń oraz inspirację do dalszych działań.

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek za przybycie i wspólną zabawę,
mile spędzony czas
- Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Janowie,
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Puławach,
- Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Puławach,
- Rechabilitacja 25+ Puławy
- MOW Podgłębokie


Festyn Integracyjny „Kiedy w duszy się raduję kolorami świat maluję…”.


25. maja 2023 w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej odbył się Festyn Integracyjny „Kiedy w duszy się raduję kolorami świat maluję…”. Festyn zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Ich Rodzin SENSUS we współpracy z Ośrodkiem Rewalidacyjno - Wychowawczym w Łęcznej. Celem imprezy inegracyjnej było:

- zwiększenie wrażliwości i otwartości mieszkańców z terenu Powiatu Łęczyńskiego na różnorodne doznania artystyczne i kulturowe,

-wypromowanie, prezentacja twórczości osób z niepełnosprawnościami,

- integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich rówieśnikami.

Festyn współfinansowany został przez Powiat Łęczyński.

 

Swoją obecnością zaszczycili nas:

-pan Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński,

-pan Michał Pelczarski Wicestarosta Łęczyński,

-pani Wioletta Wachewicz Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego,

-pani Wioleta Olender Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki  Starostwa Powiatowego,

-pani Ewa Siegieda Zastępca Naczelnika Wydziału Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych,

-pani Katarzyna Łoś Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności,

-pani Agnieszka Korzeniewska  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, -pani Arkadiusz Dębała  Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach,

-pani Elżbieta Brodzik Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Jaszczowie,

-pani Danuta Grzechnik  Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,

-pani Justyna Sawicka Dyrektor Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
w Jaszczowie,

-pani Maria Jarmuł-Snopek Dyrektor Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej,

-pani Marta Godula Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Pod Dobrym Adresem” w Łęcznej,

-pani Ewa Stefańska Wicedyrektor Zespołu Szkół imienia Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,

-pani Eliza Cyfra-Bojko Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Janowicy.

 

Głównymi atrakcjami festynu były: przegląd twórczości artystycznej, warsztaty rękodzielnicze – ceramiczne, zabawy muzyczno-ruchowe prowadzone przez wychowanki Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego w Podgłębokiem, zabawy i konkursy prowadzone przez animatora.

W przeglądzie artystycznym udział wzięli:

-grupa muzyczno - taneczna z Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach,

-grupa „Krasnoludki” z Przedszkola Publicznego nr 1 w Łęcznej pod kierunkiem p. Agnieszki Dubaj,

-grupa „Bławatki” z Przedszkola Publicznego nr 2 w Łęcznej pod kierunkiem p. Anny Jaroszyńskiej i p. Ewy Mitrus,

-Dominika Tarczyluk i Adrianna Krawczyk z Przedszkola Publicznego nr 1
w Łęcznej pod kierunkiem p. Barbary Wiśniweskiej,

-wychowanki  Młodzieżowego Ośrodka w Podgłębokiem,

-Zespół Figiel oraz Zespół Bębnoludy z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji festynu:

- dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach p. Arkadiuszowi Dębale za wypożyczenie nagłośnienia,

- proboszczowi parafii pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Łęcznej, księdzu Andrzejowi Majchrzakowi za wypożyczenie stołów i krzeseł,

- p. Marcie Pierepienko z PUB 30-tka za pyszny poczęstunek.

- Państwu Adamskim z WAMEX Łęczna za napoje,

-Radzie Rodziców ORW w Łęcznej za sfinansowanie poczęstunku.

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu - Festiwal Twórczości Artystycznej - ,, To, co mi w duszy gra..." 
19 kwietnia 2023


 „To, co mi w duszy gra”- pod takim hasłem 19 kwietnia 2023 r odbyły się Powiatowe Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu – Festiwal Twórczości Artystycznej.  Organizatorami wydarzenia byli Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łęcznej oraz Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy w Łęcznej. Patronat objął Lubelski Kurator Oświaty i Starosta Łęczyński. Impreza odbyła się na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Łęcznej.

W programie uroczystości znalazły się występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego, prezentacja stoisk placówek oświatowych, zabawy i atrakcje dla dzieci, zajęcia z hipoterapii, warsztaty ceramiczne jak również zajęcia florystyczne i rękodzielnicze. Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem. Bardzo dziękujemy za liczne przybycie dzieci i młodzieży oraz mieszkańców powiatu Łęczyńskiego i województwa lubelskiego. Wszyscy wspólnie bawiliśmy się podczas imprezy w miłej i przyjaznej atmosferze.

Ponadto w tematyce autyzmu znalazły się również warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, seans filmowy dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz webinary.

Udziałem w imprezie zaszczycili przybyli goście: Pani Anna Tusińska Starszy Wizytator w Lubelskim Kuratorium, Pani Irena Kijek Specjalista do Spraw Promocji i Informacji Oddziału Lubelskiego PFRON.  Podczas obchodów towarzyszyli nam również: Pani Monika Mikołajewska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łęcznej, Dyrektor PCPR w Łęcznej Pani Agnieszka Korzeniewska, Dyrektor Powiatowej Biblioteki w Łęcznej Pani Monika Bogusz. Dyrektor ZAZ w Łęcznej Pani Danuta Grzechnik, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Pani Ewa Siegieda, Sekretarz Powiatu Łęczyńskiego Pani Wioletta Wachewicz, Dyrektor Bursy w Łęcznej Pan Zbigniew Drzewiecki.

W imprezie udział wzięły następujące placówki:

-Przedszkole Specjalne w Ludwinie, Przedszkole Casper w Łęcznej, Przedszkole nr 4 w Łęcznej

- Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach, Szkoła Podstawowa w Zezulinie, Szkoła Podstawowa w Januszówce,

- Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach, Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespół Szkół im. Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej, Zespół Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie, Zespół Szkół w Ludwinie,

-Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie, Powiatowy Klub Seniora + w Łęcznej, Powiatowy Dzienny Dom Seniora w Jaszczowie, PCPR w Łęcznej, Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej i Jaszczowie, Biblioteka Powiatowa w Łęcznej,

- Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy Benedyktyński Zakątek w Puławach, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Janowie Lubelskim, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy,

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Cycowie, Ludwinie, Spiczynie, Puchaczowie,

Składamy serdeczne podziękowania Dyrektorowi Zespołu Szkół W Kijanach za przygotowanie oprawy muzycznej oraz nagłośnienia. Dziękujemy również sponsorom poczęstunku Restauracji „Pychota” oraz Wędliny Domowe- Masarnia„ u Kota” w Brzezinach.

PODSUMOWANIE AKCJI
"Pomóż dzieciom przetrwać zimę" !!!


Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej brał udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.
Dzięki wspaniałym darczyńcom udało się zebrać środki pomocy materialnej, które zostały ofiarowane potrzebującym rodzinom z powiatu łęczyńskiego.

Bardzo dziękujemy:
-dzieciom i pracownikom Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej,
-Pani Jolancie Jaroszek Dom Chleba - Piekarnia Rzemieślnicza z Bystrzycy,
-Pracownikom ORW w Łęcznej.

Stoisko ORW w Łęcznej oraz Stowarzyszenia na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin "SENSUS" na Powiatowym Jarmarku Świątecznym w dniu 17 grudnia 2022 organizowanym przez Starostwo Łęczyńskie. Prezentowane były stroiki świąteczne, artykuły dekoracyjne oraz wyroby ceramiczne.

"Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas"- Flora Edwards
Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i podekscytowani z podpisania współpracy pomiędzy 5 partnerami. Sygnatariuszami umowy są prof.dr hab. Krzysztof Kowalczyk Rektor Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie , Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu LW Bogdanka , Kasjan Wyligała Zastępca Prezesa Zarządu LW Bogdanka , Krzysztof Niewiadomski Starosta Łęczyński, Michał Pelczarski Wicestarosta Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Agnieszka Sachar Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SENSUS, Danuta Kubiś Wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin SENSUS, Magdalena Majewska Dyrektor Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Łęcznej.
Wydarzenie miało miejsce w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Celem podjętej współpracy jest stworzenie na terenie Ośrodka miejsca do wykorzystania dla podopiecznych w ramach terapii. Planowane jest utworzenie ogrodu sensorycznego oraz tężni. Umożliwią one podopiecznym prowadzenie działań terapeutycznych z wykorzystywaniem elementów środowiska naturalnego. 
Realizacja przewidziana jest na przyszły rok.

18 października 2022 w ORW w Łęcznej odbyło się spotkanie przedstawicieli Powiatu Łęczyńskiego, Starosty Łęczyńskiego pana Krzysztofa Niewiadomskiego i Wicestarosty  Łęczyńskiego pana Michała Pelczarskiego wraz z wychowankami ORW, podczas którego wychowankowie  wyrazili swoją wdzięczność poprzez poczęstunek przygotowanych własnoręcznie słodkich wypieków oraz wręczyli wyroby rękodzielnicze za utworzenie klasy przysposabiającej do pracy i grupy rehabilitacyjnej 25 plus, dzięki którym mogą wspólnie uczyć się, tworzyć, rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz codziennie spędzać czas w radosnej, miłej i przyjaznej atmosferze.

.

akcja #sadziMY.

Lasy i drzewa zapewniają nam tlen, oczyszczają powietrze, wpływają korzystnie na klimat i na samopoczucie nas wszystkich.
Nasi wychowankowie wraz z przedstawicielami  organu prowadzącego Ośrodek uczestniczyli w akcji Pary Prezydenckiej #sadziMY, sadząc  na terenie naszego Ośrodka dwa drzewka. 

W dniu 4 października społeczność Ośrodka wzięła udział w akcji pn. "Sprzątamy dla Polski".
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "Dla Polski" i objęte m.in. honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

30 września w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej odbyło się spotkanie organizacyjne w celu podjęcia współpracy przy realizacji ogrodów sensorycznych oraz tężni na terenie placówki.
Planowana inwestycja będzie ogólnodostępna dla całej społeczności lokalnej oraz przystosowana do potrzeb rozwojowych osób z niepełnosprawnościami. Jednym z działań rehabilitacyjnych będzie hortiterapia, czyli ogrodoterapia. Kontakt z naturą, zmniejsza stres, odpręża, a także daje poczucie komfortu i wywołuje pozytywne emocje.
Projekt zostanie zrealizowany przy współpracy Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej, Stowarzyszenia na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin SENSUS, Lubelskim Węglem Bogdanka S.A., Starostwem Powiatowym w Łęcznej oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Akcja charytatywna TVP 3 Lublin „Słonik Nadziei”
15 września odwiedził nas #SłonikNadziei ze wspaniałymi darami. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc
Sprzęt gospodarstwa domowego będzie wykorzystywany podczas zajęć w kuchni dydaktycznej, a artykuły plastyczne, papiernicze podczas zajęć edukacyjno- terapeutycznych
Zapraszamy do obejrzenia materiału


https://lublin.tvp.pl/26765605/slonik-nadziei
Narodowe Czytanie to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą.

Podczas najbliższej edycji – w 2022 r. zapraszamy do wspólnego czytania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza – w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji.

– Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe
i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń
i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą – napisał w
liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Akcja odbyła się 6 września 2022 r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podgłębokiem przy współpracy ORW w Łęcznej i MOW w  Podglębokiem. W akcji udział wzięli przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego, ORW w Łęcznej oraz uczennice MOW w Podgłębokiem.
Zakup laptopów, tabletów oraz licencji na prowadzenie terapii metodą TOMATISA z przeznaczeniem dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej dofinansowany przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.

Nasi uczniowie podczas zajęć w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Łęcznej korzystają
z tabletów i komputerów, które wyposażone są w specjalistyczne aplikacje wspomagające
komunikację. Uczą się korzystania z nowoczesnego medium. Dzięki programom multimedialnym uczniowie mogą tworzyć własne opowieści obrazkowe, samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowania wszechstronnie aktywizują i edukują, wspomagają rozwój uczniów dając im narzędzia do twórczego działania. Programy przyczynowo - skutkowe do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzą
w świat kolorów, kształtów, dźwięków. Rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie.

Nasi uczniowie i wychowankowie uczestniczą w terapii uwagi słuchowej metodą Tomatisa. Metoda ta polega na słuchaniu dźwięków poprzez urządzenie nazwane „elektronicznym uchem”. Zmusza ono ludzkie ucho do efektywnego, aktywnego słuchania, dzięki zastosowaniu muzyki o zróżnicowanej częstotliwości. Specjalne słuchawki, podają dźwięk drogą powietrzną oraz kostną, co powoduje intensywną stymulację kory mózgowej oraz eliminacje nadwrażliwości słuchowych, przyczyniając się do poprawy procesów uczenia się i eliminowania stresu.

Programy aktywizujące i edukacyjne użyte za pośrednictwem nowych tabletów i laptopów oraz terapii metodą TOMATISa stanowią doskonałe wsparcie rozwoju uczniów niepełnosprawnych.

Zakup laptopów, tabletów oraz licencji na prowadzenie terapii metodą TOMATISA z przeznaczeniem dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego w Łęcznej dofinansowany przez Bogdankę, spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.


UROCZYSTY JUBILEUSZ 

10 - LECIA  

ORW 

W ŁĘCZNEJ

6 czerwca 2022


  W ramach projektu pod hasłem FESTYN INTEGRACYJNY: „Nasza mała Ojczyzna” współfinansowanego przez Powiat Łęczyński, odbył się konkurs plastyczny pt. „Nasza mała Ojczyzna” oraz przegląd literacki zatytułowany „Zapisane w pamięci”.

 

Nagrodzeni w konkursie plastycznym

1.   W kategorii: oddział przedszkolny

Miejsce I – Igor Różycki, Przedszkole Publiczne nr 1

Miejsce II – Patrycja Iwanicka, Przedszkole Publiczne nr 4

Miejsce III – Natalia Dejek, Przedszkole Publiczne nr 2

 

2.   W kategorii: klasy „0”

Miejsce I – Maja Stryniak, Szkoła Podstawowa nr 2

Miejsce II – Aleksander Zaborowicz, Szkoła Podstawowa nr 4

Miejsce III – Zuzanna Wyka, Szkoła Podstawowa nr 2

 

3.   W kategorii: klasy 1 – 3

Miejsce I – Aleks Jackowski, Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej

Miejsce II – Otylia Susz, Centrum Kultury w Łęcznej

Miejsce III – Joanna Bączek, Szkoła Podstawowa nr 4

 

4.   W kategorii: klasy 6 – 8

Miejsce I – Przemysław Woźniak, Szkoła Podstawowa nr 4

Miejsce II – Lena Gańska, Szkoła Podstawowa nr 4

Miejsce III – Aleksandra Kwietniewska, Szkoła Podstawowa nr 4


Akcja sadzenia "Dębu Niepodległości" w ORW w Łęcznej.

13 kwietnia 2022


W 2007 Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W tym samym roku zrodziła się idea upamiętnienia ofiar NKWD poprzez sadzenie Dębów Pamięci a ks. Józef Joniec, założyciel i prezes Stowarzyszenia „Parafiada”, nadał jej formę uniwersalnego Programu edukacyjnego „Katyń... ocalić od zapomnienia". Przed szkołami w Polsce zasadzone zostały liczne dęby w myśl zasady - jeden dąb, jedno nazwisko z listy katyńskiej a współcześni uczniowie stali się w ten sposób ważnym ogniwem w łańcuchu pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie.

13 kwietnia 2022 roku o godz. 12.00 w placówkach województwa lubelskiego, które zasadziły Dęby Katyńskie, odbyły się Apele Pamięci - uroczystości upamiętniające 82. rocznicę tej strasznej zbrodni.

Społeczność ORW wraz z gośćmi przystąpiła do Apelu Pamięci w ramach Akcji Dęby Katyńskie- łańcuch pamięci kolejnych pokoleń.

W naszym ogrodzie został posadzony dąb pamięci w Hołdzie PPOR. Augustyna Moszyńskiego zamordowanego w Charkowie, jeńca obozu w Starobielsku.

Znakiem upamiętniającym dzisiejsze wydarzenie jest tablica pamiątkowa umieszczona przy posadzonym drzewie w naszym ogrodzie.

Pamiątką z tego wydarzenia oraz wszystkich apeli przy Dębach Katyńskich jest wirtualna mapa województwa lubelskiego z fotografiami z każdej placówki oświatowej, która włączyła się do tej akcji.


Poniżej link do tejże mapy:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1_8zFsrrHt_R2_wyN1psreCx92rWQigqg&ll=51.27839659958647%2C22.79513247147812&z=11W dniu dzisiejszym nasi podopieczni uczestniczyli w pobliskim parku w warsztatach przyrodniczo - sensorycznych prowadzonych przez pana Krzysztofa Wojciechowskiego, pracownika Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych przy współpracy z Fundacją "Krajobrazy".

Powiat Łęczyński w obiektywie - Wielkanoc

Szanowni Państwo zachęcamy do obejrzenia odcinka "Powiat Łęczyński w obiektywie" tematem, którego jest podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, rękodzieł w naszym środowisku.
 
 Zapraszamy do obejrzenia

 https://fb.watch/cm9l6IJAQt/

M

Powiat Łęczyński w obiektywie - Wielkanoc

Szanowni Państwo zachęcamy do obejrzenia odcinka "Powiat Łęczyński w obiektywie" tematem, którego jest podtrzymywanie tradycji wielkanocnych rękodzieł w naszym środowisku
 
 Zapraszamy do obejrzenia

 https://fb.watch/cm9l6IJAQt/


Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego informuje,

iż trwa nabór do Placówki  

na rok szkolny 2022/2023


Zapraszamy

dzieci i młodzież do 24 roku życia,

posiadające orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego,

bądź o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych/indywidualnych

do podjęcia edukacji w naszej Placówce odpowiednio w grupach:

edukacyjno – terapeutycznych, edukacyjno – rewalidacyjnych

lub

zespołach rewalidacyjno – wychowawczych.


NADAL POSIADAMY WOLNE MIEJSCA

ZAPRASZAMY !

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
W NASZYM OŚRODKU.
W dniu 4 kwietnia w naszym Ośrodku obchodziliśmy Światowy Dzień świadomości Autyzmu. Na obchody do naszego Ośrodka przybyli : Starosta Powiatu Łęczyńskiego Krzysztof Niewiadomski, Małgorzata Paprota szef lubelskiego PFRON, Irena Kijek, Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni, Ewelina Degowska Sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Seweryn Chruściński dyrektor DPS w Bramkach, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Beata Godzina Prezes Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz się do nas", Przedszkole Specjalne w Ludwinie  oraz laureaci konkursu plastycznego pt: "W moim przyjaznym świecie" - m.in. z Ośrodka Rewlidacyjno - Wychowawczego w Janowie lubelskim, z przedszkoli łęczyńskich nr 2,3,4, "Casper", "Mali Odkrywcy" i szkół łęczyńskich nr 2 i 4.Wszyscy uczestnicy wydarzenia solidaryzowali się z osobami ze spektrum autyzmu poprzez uczestnictwo w przemarszu po łęczyńskim parku niosąc niebieskie baloniki.

Podczas obchodów rozstrzygnięto wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży organizowany przez naszą Placówkę „W moim przyjaznym świecie” pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Starosty Powiatu Łęczyńskiego Pana Krzysztofa Niewiadomskiego. Laureaci i uczestnicy konkursu odebrali nagrody oraz wyróżnienia z rąk Starosty Łęczyńskiego Krzysztofa Niewiadomskiego oraz Dyrektor ORW w Łęcznej Magdaleny Majewskiej.
Laureatami  konkursu plastycznego „W moim przyjaznym świecie” zostali:
-w kategorii Placówki Specjalne:
1 miejsce - Miłosz Rolew z Przedszkola Specjalnego w Ludwinie,
2 miejsce - Kacper Kupiec z ORW w Janowie Lubelskim,
3 miejsce - Michał Drela z ORW w Rykach,
-w kategorii Przedszkola:
1 miejsce - Jan Muchaz z Przedszkola nr 4 w Łęcznej,
2 miejsce - Dominika Tarczyluk z Przedszkola nr 1 w Łęcznej,
3 miejsce - Patryk Lipski z Przedszkola "Casper" w Łęcznej,
-w kategorii Klasy 0:
1 miejsce - Filip Wasilewicz z SP nr 2 w Łęcznej,
2 miejsce - Antoni Kalisz z SP nr 2 w Łęcznej,
3 miejsce - Oliwia Iwanicka z SP nr 4 w Łęcznej,
-w kategorii Klasy 1-3:
1 miejsce - Kamil Karaś - Grzyb z SP nr 4 w Łęcznej,
2 miejsce - Amelia Jasielska z SP nr 4 w Łęcznej,
3 miejsce - Aniela Plewik z SP nr 4 w Łęcznej,
-w kategorii Klasy 4-8:
1 miejsce - Anna Kanoszewska z SP nr 4 w Łęcznej,


Galeria prac wyróżnionych:

Wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział !!!

„Wszystkie kolory świata”

Zakończenie i podsumowanie akcji.W jaki sposób szmaciana laleczka może pomóc dziecku? Ile kolorów ma świat? Jak wiele radości doświadczamy, pomagając najbardziej potrzebującym?.....

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy brał udział w jednym z najpopularniejszych projektów edukacyjno-pomocowych UNICEF – akcji „Wszystkie kolory świata”. VI już edycja dobiegła końca, trwała od listopada do 30 marca.

Zadanie polegało na uszyciu szmacianej laleczki, przyozdobieniu jej wg własnego uznania, założeniu aktu urodzenia (imię, kraj, z którego pochodzi, co lubi robić). Następnie każdy mógł wybrać sobie laleczkę, „zaopiekować się” nią, a jednocześnie pomóc potrzebującym dzieciom, przekazując na ten cel darowiznę. Zebrane środki przekazaliśmy do UNICEF. Zostaną one przeznaczone na wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. Nasza kolekcja liczyła aż 105 niezwykłych, oryginalnych laleczek, które znalazły swoich opiekunów.

W realizację projektu z dużym zaangażowaniem włączyli się rodzice, pracownicy ORW, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Szkoła Podstawowa w Zofiówce, Biblioteka Powiatowa w Łęcznej, Guest Company Sp. z o.o. - Zakład konfekcyjny w Łęcznej, Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowa" z Dąbrowy, osoby prywatne, przyjaciele. Dzięki tej lokalnej współpracy powstały małe, szmaciane dzieła sztuki. Wszystkim chcielibyśmy bardzo podziękować –„Razem możemy więcej”.

Realizacja projektu przyniosła nam dużo radości i satysfakcji oraz wzbudziła szacunek dla różnorodności kulturowej ludzi z odległych regionów świata i ich problemów. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do poprawy losu wielu dzieci na świecie.


WYJAZD TERAPEUTYCZNY

do Szkółki Jeździeckiej "BONANZA"

 i Przedszkola "Kucykowa Kraina" w Kalinówce.

                            Kucykowa Kraina

29 marca 2022 wychowankowie ORW byli na kolejnym seansie w grocie solnej oraz alpakoterapii w Kalinówce. Był to niezwykle ekscytujący wyjazd.


Wystawa uszytych laleczek
w ramach akcji
„Wszystkie Kolory Świata”
organizowanej przez UNICEF Polska,
a także
konkurs na najładniejszą laleczkę.

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej zgromadził dość pokaźną kolekcję szmacianych laleczek w ramach projektu edukacyjnego UNICEF ”Wszystkie kolory świata”, którego celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z sytuacją ich rówieśników żyjących w różnych regionach świata. Owe laleczki są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich jest oryginalna, niepowtarzalna, ma swoją tożsamość - wybrany kraj pochodzenia, określony kolor skóry, strój, a także imię i wiek.

Każdy będzie mógł „zaopiekować” się wybraną przez siebie laleczką przekazując przy okazji darowiznę na rzecz ratowania życia dzieci. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego. Zebrane fundusze zostaną przekazane do UNICEF. Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu uda się uratować niejedno życie. Serdecznie zachęcamy do udziału w tej akcji, która będzie trwała do 24.03.2022r. Zdjęcia laleczek zostaną zamieszczone na FB, stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego oraz Starostwa Powiatu Łęczyńskiego. Wybraną laleczkę można odebrać w siedzibie Ośrodka przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00 . Pamiętajmy, że każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie od 2 do 3 milionów dzieci na świecie. Mamy nadzieję, że włączą się Państwo w zbieranie środków na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci.

Nasz Ośrodek bierze także udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę przygotowaną w ramach projektu „Wszystkie kolory świata”. Decyzję o wyborze pracy konkursowej podjęła specjalnie powołana komisja.  Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem strony konkursowej pod adresem

https://wszystkiekoloryswiata.unicef.pl/

, korzystanie z której wymaga posiadania osobistego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Głosować będzie można od 10.03 (od godz. 11.00) do 18.03.2022r. (do godz. 11.00). W czasie trwania konkursu, użytkownicy, którzy chcą oddać głos na wybrane zdjęcie laleczki, muszą wejść na stronę konkursową, wybrać konkretne zdjęcie i oddać na nie głos, logując się na swoje konto na Fb. Głosowanie wymaga potwierdzenia wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych z konta profilowego Fb. Dane użytkowników strony konkursowej nie będą przetwarzane po zakończeniu konkursu. Zdjęcia laleczek na stronie konkursowej zamieszczone będą w losowej kolejności. Każdy będzie mógł wyszukać laleczkę reprezentującą naszą placówkę stosując dostępne filtry (np. wyszukiwanie po nazwie miejscowości, placówki). Zdjęcia w galerii będą podpisane nazwą placówki (Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej). Każdy użytkownik portalu społecznościowego Fb może oddać tylko jeden głos na wybraną laleczkę ze swojego konta. Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie oznaczonego miejsca do oddania głosu pod zdjęciem. Głos można oddać tylko po powiększeniu wybranego zdjęcia. Konkurs wygra ta placówka, na laleczkę której zostanie oddanych najwięcej głosów. Ogłoszenie wyników odbędzie się po zamknięciu konkursu (18.03.2022r.). Nagrodą w konkursie jest koncert Ambasadora Dobrej Woli UNICEF – Majki Jeżowskiej. Mamy nadzieję, że wygra laleczka wykonana w naszym Ośrodku („Carlos” z Meksyku). Gorąco zachęcamy do oddania głosu na tę właśnie lalkę. Z góry dziękujemy za zainteresowanie.Wystawa oraz konkurs, będą dostępne w ciągu najbliższych dni na portalach Starostwa Łęczyńskiego. Prosimy o śledzenie owych stron www.

Powyżej lalka " Carlos" zgłoszona na konkurs na najładniejszą laleczkę. Prosimy o głosy.

Powiat Łęczyński w obiektywie

 - podsumowanie działań podjętych m.in. przez nasz Ośrodek w roku 2021.

https://fb.watch/a6Jjv63b32/


PODSUMOWANIE AKCJI

"Pomóż dzieciom przetrwać zimę" !!!


Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej brał udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Dzięki wspaniałym darczyńcom udało się zebrać ponad 220 kilogramów środków pomocy materialnej, które zostały ofiarowane potrzebującym z powiatu łęczyńskiego.

Bardzo dziękujemy:

-Pani Renacie Kowalskiej,

-uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej,

-Stowarzyszeniu "Łęcznianki",

-Panu Piotrowi Skibie @Skib-Med,

-POL-MAK S.A. Wytwórnia Makaronu Domowego Ludwin,

-Pracownikom ORW w Łęcznej.WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!


PDPZ

 
 

Składamy serdeczne podziękowania za zakup czterech paczek dla potrzebujących rodzin naszych wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej. Paczki zostały zasponsorowane oraz zakupione przez Życzliwych Ludzi, dzięki inicjatywie Pana Mirosława Tarkowskiego Przewodniczącego Stowarzyszenia "Okno Życia" w Łęcznej.
Serdecznie dziękujemy Panu Mirosławowi Tarkowskiemu Przewodniczącemu Stowarzyszenia oraz Członkom Stowarzyszenia "Okno Życia" w Łęcznej oraz Panu Radosławowi Tkaczykowi Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. Sponsorowi Strategicznemu Stowarzyszenia "Okno Życia" w Łęcznej.
Dziękujemy w imieniu wychowanków Ośrodka i ich rodziców za okazaną życzliwość w tak szczególnym okresie świątecznym.

Bardzo dziękujemy za niespodziankę od Wspaniałych Ludzi niosących bezinteresowną pomoc w postaci przekazania nam pralki przez fundatorów Pana Karola Niewiadomskiego Fundatora Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego oraz Pana Jarosława Piekarza Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane zrozumienie i pomoc jaką otrzymaliśmy od Fundacji na rzecz naszego Ośrodka. Dziękuję w imieniu wychowanków Ośrodka, ich rodziców oraz pracowników za wszelkie dobro i okazaną życzliwość dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. Państwa pomoc to nie tylko wymiar materialny, ale wyraz solidarności z osobami potrzebującymi.

Ogromnie dziękujemy za wielką niespodziankę jaką sprawili nam w dniu 21 grudnia Wspaniali Ludzie przekazując dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej Telewizor. Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Socha, Panu Grzegorzowi Romanek, Pani Patrycji Olender, Panu Krzysztofowi Olender, Panu Emilowi Majewskiemu, Panu Dominikowi Szuryga, Panu Krzysztofowi Szuryga, Panu Kamilowi Siedleckiemu, Panu Robertowi Lis oraz Panu Mateuszowi Doboszowi za sprawienie radości naszym wychowankom.
Zdjęcia wykonał Pan Dominik Arciszewski.

prev next

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2021

Serdecznie dziękujemy Pani Renacie Kowalskiej za dary przekazane dla potrzebujących w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu "Łęcznianki" za dary przekazane dla potrzebujących w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

prev next

Nasi uczniowie brali udział w XI Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych, organizowanym przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. W konkursie  nagrodę specjalną zdobyli: Sebastian Maleszyk,  Bartek Dragan, Weronika Tutaj, Wiktoria Wójcik.

Z powodów pandemii, nagrody przekazane zostały poprzez nauczyciela Ośrodka. 

prev next

WYJAZD TERAPEUTYCZNY

do Szkółki Jeździeckiej "BONANZA"

 i Przedszkola "Kucykowa Kraina" w Kalinówce.

                            Kucykowa Kraina

10 grudnia 2021 wychowankowie ORW byli na kolejnym seansie w grocie solnej oraz alpako- i hipoterapii w Kalinówce. Był to niezwykle ekscytujący wyjazd.


prev next

Bardzo dziękujemy @Skib-Med Piotr Skiba za otrzymane dary w ramach prowadzonej Akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

prev next

Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Krzysztofowi Niewiadomskiemu za to, że umożliwił uczniom i wychowankom O R W spotkanie z Mikołajem

prev next

Odwiedziny "Przyjaciół jeży".

W listopadzie jeże zapadają w sen zimowy, ale by tak się stało muszą znaleźć bezpieczne mieszkanie...
Składamy serdeczne podziękowania Przedszkolakom z Grupy Słoneczka z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej oraz Pani Annie Mokijewskiej-Sadło za przekazanie pięknego, ciepłego domku dla jeża na zimę, który został dostarczony w dniu dzisiejszym do naszej Placówki.

prev next
Obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uroczystości rozpoczęła msza św.w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej. Następnie odbyło się poświęcenie przy krzyżu morowym 4 tablic pamiątkowych. Przy pomniku na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej delegacje instytucji złożyły wieńce.
Przy budynku Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej został zasadzony dąb upamiętniający pomoc ludności ziemi łęczyńskiej walczącemu Górnemu Śląskowi w czasie III Powstania Śląskiego.

prev next

„Szkoła do hymnu” 2021

Oglnopolska akcja Szkoa do Hymnu - Portal edukacyjny Perspektywy

10 listopada 2021 r. uczniowie i wychowankowie ORW w Łęcznej brali udział w apelu on-line Ministerstwa Edukacji i Nauki z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Nasza placówka całą społecznością ośrodkową w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, o symbolicznej godzinie 11:11, zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”, wspólne świętując kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


prev next

WYJAZD TERAPEUTYCZNY

do Szkółki Jeździeckiej "BONANZA"

 i Przedszkola "Kucykowa Kraina" w Kalinówce.

                            Kucykowa Kraina

9 listopada 2021 wychowankowie ORW byli na pierwszym seansie w grocie solnej oraz alpako- i hipoterapii w Kalinówce. Był to niezwykle ekscytujący wyjazd.prev next