Zapraszamy na szkolenie:

"Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością"

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych umiejętności niezbędnych do pracy z uczniem z głębokim upośledzeniem umysłowym

ze sprzężeniami w ramach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 

Miejsce szkolenia: Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej ul. Litewska 16

Liczba godzin dydaktycznych ogółem: 20 godzin szkoleniowych

Termin szkolenia od 01.12.2019 r. do 02.12.2019 r.

Godz. Nd: 9.00 - 19.00

        Pn: 15.00 - 19.00

Koszt szkolenia dla 1 osoby : 400,00 zł 

https://jacekkielin.pl/jak-pracowac-z-osobami-z-gleboka-wieloraka-niepelnosprawnoscia/

Prowadzący:

mgr Anna Kielin – pedagog specjalny, neurologopeda, logopeda

mgr Jacek Kielin – psycholog

Zapisy pod numerem telefonu: 81 752 26 55, 81 531 53 12


Praca w nowo tworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej

 Powiat Łęczyński zamierza utworzyć kolejny Zakład Aktywności Zawodowej, w związku  z powyższym poszukuje osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w tym nowotworzonym zakładzie.

Prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej mieszkańców powiatu łęczyńskiego, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z konkretnych grup:

- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 18-tego do 60-tego roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia (mężczyźni),

- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku od 18-tego do 60-tego roku życia (kobiety) i do 65-tego roku życia (mężczyźni), z przyczyną niepełnosprawności 01-U,02-P i 12-C.

Zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej to szansa na podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej, przekwalifikowanie, dokształcenie, rehabilitację społeczną i medyczną, poznanie nowych ludzi o podobnych problemach.

Zatrudnienie w ZAZ nie powoduje utraty prawa do dotychczas posiadanych świadczeń tj. renty z tytułu niezdolności do pracy i renty socjalnej. Ponadto dzięki środkom Zakładowego Funduszu Aktywności istnieje możliwość poprawy funkcjonowania w środowisku domowym poprzez realizację samodzielnego, niezależnego życia.

Kontakt:

Elżbieta Brodzik Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 81 53 15 282    

informacje dostępne są również na stronie: www.powiatleczynski.pl


Kopia 20-lecie Powiatu czyskiegopng

plakat DZIE WIADOMOCI AUTYZMU 2019-1jpgHipoterapia

w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Łęcznej


Zajęcia z hipoterapii na terenach zielonych naszego Ośrodka.

Poprowadzi je pani Joanna Cygan-Skowron-hipoterapeuta ze stajni LANSADA w Wólce Cycowskiej.

Prosimy o zapisy pod nr tel. 81 531 53 12, 81 752 26 55 wew. 20.

Miejsce: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
ul. Litewska 16, Łęczna

Następny termin:
wrzesień 2019 r.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


zajęcia PROTOKOŁY KOMISJI KONKURSOWEJ

Piątek na niebiesko

Festyn integracyjny „Świat-przyjaciel nas wszystkich”

06 kwietnia 2018 roku spotkaliśmy się na placu T. Kościuszki w Łęcznej na Festynie Integracyjnym pod hasłem „Świat-przyjaciel nas wszystkich”, aby jak co roku włączyć się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Mimo zapowiadanego deszczu w tym dniu, słoneczna pogoda na szczęście nas nie opuszczała, a zgromadzonych na placu przybywało. Festyn rozpoczęliśmy od niebieskiego korowodu, który przeszedł ulicami miasta. Imprezę uroczyście otwarli dyrektor ORW –Aneta Zabłocka i dyrektor PPP –Elżbieta Juszka. Członkowie Zarządu SDiM Signum zapoznali wszystkich zgromadzonych z programem festynu. Imprezę prowadził Tomasz Gładosz, a obsługą techniczną zajmował się Marek Wojciechowski z Centrum Kultury w Łęcznej.

Główną atrakcją festynu były występy artystyczne dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu powiatu łęczyńskiego. Mogliśmy oglądać prezentacje wokalne, taneczne oraz grę na różnych instrumentach muzycznych. Prezentowano także wystawę pokonkursowych prac plastycznych pod hasłem „Świat-przyjaciel nas wszystkich”. Sam konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wpłynęło około 80 prac, które były oceniane i nagradzane w trzech kategoriach wiekowych. Ekspozycję prac można oglądać do 13.04.2018 roku w budynku Urzędu Miasta Łęczna.

Podczas festynu rozdawano niebieskie kokardki, balony i świecące opaski, które w swej symbolice nawiązują do Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Uczestnicy mieli okazję do odbierania nietypowych doznań sensorycznych w różnych modalnościach zmysłowych biorąc udział w warsztatach sensorycznych. Niewątpliwą atrakcją - szczególnie dla dzieci- były przeróżne zabawy i konkursy prowadzone przez profesjonalnych animatorów z grupy Djonizjada z Lublina. Malowanie twarzy, paznokci, tatuaży, zamykanie dzieci w dużej bańce mydlanej to pozostałe atrakcje. Zwieńczeniem imprezy był przejazd motocyklistów, podświetlenie budynku Urzędu Miasta na niebiesko oraz uruchomienie fontanny. Uczestników festynu częstowano gorącym żurkiem i herbatą oraz słodkościami z niebieską polewą. Na zakończenie imprezy wystąpiła gwiazda wieczoru - zespół muzyczny „Filip i Kuki”.

Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SIGNUM, Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Centrum Kultury w Łęcznej. Patronat honorowy objęli: Starosta Powiatu Łęczyńskiego - Roman Cholewa oraz Burmistrz Miasta Łęczna - Teodor Kosiarski. Patronat medialny sprawowali: Tuba Łęczna i Wspólnota Łęczyńska.

Realizacja zadania możliwa była dzięki środkom pozyskanym z Powiatu Łęczyńskiego oraz sponsorom: BS w Łęcznej, firmie NIVPOL z Puchaczowa, firmie Grago z Łęcznej i PZAZ w Łęcznej. W przygotowania i przebieg festynu zaangażowani byli także wolontariusze: SOSW w Podgłębokiem, ze SP nr 2 i SP nr 4 w Łęcznej oraz ich opiekunowie. Wszystkim, którzy wspierali tę inicjatywę serdecznie dziękujemy.

Zespół ds. promocji ORW

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży SIGNUMZAPRASZAMY