Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej

serdecznie zaprasza do udziału

w konkursie plastycznym

  z okazji

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

 

Pod honorowym patronatem:

Starosty Powiatu Łęczyńskiego Pana Krzysztofa Niewiadomskiego

 

  Konkurs kierowany jest dla dzieci z przedszkoli i szkół Powiatu Łęczyńskiego.

Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 31 marca 2021 r. na adres - ORW ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem Joanna Duda- 735 959 866, kontakt mailowy asdu74@wp.pl

 

                   

 

Karta zgłoszenia

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 

KONKURS PLASTYCZNY

Temat

·       BARWY PRZYJAŻNI

Regulamin konkursu:

·       Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna związana z tematem;

·       Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej;

·       Autor może przedstawić pracę w dowolnie wybranej technice;

·       Format pracy: A3 lub A4;

·       Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, ponadto powinny się tam znaleźć informacje na temat wieku autora, klasy, do której uczęszcza, placówki, należy też podać imię i nazwisko opiekuna artystycznego;

·       Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

I-                   Przedszkole

II-               Szkoła podstawowa klasy I –III

III-             Szkoła podstawowa klasy IV - VIII

Prace prosimy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego lub wysłać na adres ORW ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna do dnia 31.03.2021 r.
Informacja o realizacji przez Powiat Łęczyński programu pn. "Aktywny samorząd" finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Application12021-3-110002-1jpg
Application12021-3-110002-3jpg

Application12021-3-110002-4jpg

Application12021-3-110002-5jpg
Application12021-3-110002-6jpg
Application12021-3-110002-7jpg
Application12021-3-110002-8jpg