Powiat Łęczyński w obiektywie - Wielkanoc

Szanowni Państwo zachęcamy do obejrzenia odcinka "Powiat Łęczyński w obiektywie" tematem, którego jest podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, rękodzieł w naszym środowisku.
 
 Zapraszamy do obejrzenia

 https://fb.watch/cm9l6IJAQt/

M

Powiat Łęczyński w obiektywie - Wielkanoc

Szanowni Państwo zachęcamy do obejrzenia odcinka "Powiat Łęczyński w obiektywie" tematem, którego jest podtrzymywanie tradycji wielkanocnych rękodzieł w naszym środowisku
 
 Zapraszamy do obejrzenia

 https://fb.watch/cm9l6IJAQt/


Ogłaszamy nabór do Programu "Rehabilitacja 25 plus".

Od miesiąca września 2022r. do czerwca 2023r. w  Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym 

w Łęcznej planowana jest realizacja Programu "Rehabilitacja 25 plus". 

Dlaczego planujemy realizację programu "Rehabilitacja 25 plus"? 

Chcemy zorganizować zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnościami, absolwentów SDpD, ORW, itp. Dzięki pilotażowemu Programowi "Rehabilitacja 25 plus" ogłoszonemu przez Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozyskamy środki finansowe na realizację takich działań. I tak na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) na terenie ORW w Łęcznej planujemy organizować zajęcia dla naszych absolwentów. 

Dla kogo przeznaczony jest Program "Rehabilitacja 25 plus"? 

Zgodnie z założeniami PFRON i wytycznymi obowiązującymi w programie beneficjentami zajęć są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 20 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 20 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej). 

Co chcemy robić w ramach programu "Rehabilitacja 25 plus"? 

W ramach Programu zaplanowano udzielanie wsparcia w zakresie: 

  1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
  2. udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
  3. udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
  4. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
  5. pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  6. działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów SPdP;
  7. transport.

Planujemy organizować zajęcia gospodarstwa domowego, porządkowe, artystyczne, multimedialne, podczas których nasi absolwenci mogą uczyć się nowych rzeczy oraz utrwalać dotychczas nabyte umiejętności.

ZAPRASZAMY !!!

Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego informuje,

iż trwa nabór do Placówki  

na rok szkolny 2022/2023

Ogłaszamy nabór do
KLASY 1
PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY,

która przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego życia dorosłego.

Nauka opiera się na programach, formach i metodach nauczania i wychowania dobranych do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów. Oferujemy przysposobienie do pracy w adekwatnych pracowniach.Zapraszamy

dzieci i młodzież do 24 roku życia,

posiadające orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego,

bądź o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych/indywidualnych

do podjęcia edukacji w naszej Placówce odpowiednio w grupach:

edukacyjno – terapeutycznych

lub

zespołach rewalidacyjno – wychowawczych.


NADAL POSIADAMY WOLNE MIEJSCA

ZAPRASZAMY !

Akcja sadzenia "Dębu Niepodległości" w ORW w Łęcznej.

13 kwietnia 2022

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
W NASZYM OŚRODKU.
W dniu 4 kwietnia w naszym Ośrodku obchodziliśmy Światowy Dzień świadomości Autyzmu. Na obchody do naszego Ośrodka przybyli : Starosta Powiatu Łęczyńskiego Krzysztof Niewiadomski, Małgorzata Paprota szef lubelskiego PFRON, Irena Kijek, Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni, Ewelina Degowska Sekretarz Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Seweryn Chruściński dyrektor DPS w Bramkach, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Beata Godzina Prezes Krajowego Stowarzyszenia "Przyłącz się do nas", Przedszkole Specjalne w Ludwinie  oraz laureaci konkursu plastycznego pt: "W moim przyjaznym świecie" - m.in. z Ośrodka Rewlidacyjno - Wychowawczego w Janowie lubelskim, z przedszkoli łęczyńskich nr 2,3,4, "Casper", "Mali Odkrywcy" i szkół łęczyńskich nr 2 i 4.Wszyscy uczestnicy dzisiejszego wydarzenia solidaryzowali się z osobami ze spektrum autyzmu poprzez uczestnictwo w przemarszu po łęczyńskim parku niosąc niebieskie baloniki.

Podczas obchodów rozstrzygnięto wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży organizowany przez naszą Placówkę „W moim przyjaznym świecie” pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk oraz Starosty Powiatu Łęczyńskiego Pana Krzysztofa Niewiadomskiego. Laureaci i uczestnicy konkursu odebrali nagrody oraz wyróżnienia z rąk Starosty Łęczyńskiego Krzysztofa Niewiadomskiego oraz Dyrektor ORW w Łęcznej Magdaleny Majewskiej.
Laureatami  konkursu plastycznego „W moim przyjaznym świecie” zostali:
-w kategorii Placówki Specjalne:
1 miejsce - Miłosz Rolew z Przedszkola Specjalnego w Ludwinie,
2 miejsce - Kacper Kupiec z ORW w Janowie Lubelskim,
3 miejsce - Michał Drela z ORW w Rykach,
-w kategorii Przedszkola:
1 miejsce - Jan Muchaz z Przedszkola nr 4 w Łęcznej,
2 miejsce - Dominika Tarczyluk z Przedszkola nr 1 w Łęcznej,
3 miejsce - Patryk Lipski z Przedszkola "Casper" w Łęcznej,
-w kategorii Klasy 0:
1 miejsce - Filip Wasilewicz z SP nr 2 w Łęcznej,
2 miejsce - Antoni Kalisz z SP nr 2 w Łęcznej,
3 miejsce - Oliwia Iwanicka z SP nr 4 w Łęcznej,
-w kategorii Klasy 1-3:
1 miejsce - Kamil Karaś - Grzyb z SP nr 4 w Łęcznej,
2 miejsce - Amelia Jasielska z SP nr 4 w Łęcznej,
3 miejsce - Aniela Plewik z SP nr 4 w Łęcznej,
-w kategorii Klasy 4-8:
1 miejsce - Anna Kanoszewska z SP nr 4 w Łęcznej,


Galeria prac konkursowych nagrodzonych znajduje się poniżej a także w siedzibie ORW w Łęcznej.

Galeria prac wyróżnionych:

Wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział !!!

„Wszystkie kolory świata”

Zakończenie i podsumowanie akcji.W jaki sposób szmaciana laleczka może pomóc dziecku? Ile kolorów ma świat? Jak wiele radości doświadczamy, pomagając najbardziej potrzebującym?.....

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy brał udział w jednym z najpopularniejszych projektów edukacyjno-pomocowych UNICEF – akcji „Wszystkie kolory świata”. VI już edycja dobiegła końca, trwała od listopada do 30 marca.

Zadanie polegało na uszyciu szmacianej laleczki, przyozdobieniu jej wg własnego uznania, założeniu aktu urodzenia (imię, kraj, z którego pochodzi, co lubi robić). Następnie każdy mógł wybrać sobie laleczkę, „zaopiekować się” nią, a jednocześnie pomóc potrzebującym dzieciom, przekazując na ten cel darowiznę. Zebrane środki przekazaliśmy do UNICEF. Zostaną one przeznaczone na wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. Nasza kolekcja liczyła aż 105 niezwykłych, oryginalnych laleczek, które znalazły swoich opiekunów.

W realizację projektu z dużym zaangażowaniem włączyli się rodzice, pracownicy ORW, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Szkoła Podstawowa w Zofiówce, Biblioteka Powiatowa w Łęcznej, Guest Company Sp. z o.o. - Zakład konfekcyjny w Łęcznej, Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Jaszczowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Dąbrowa" z Dąbrowy, osoby prywatne, przyjaciele. Dzięki tej lokalnej współpracy powstały małe, szmaciane dzieła sztuki. Wszystkim chcielibyśmy bardzo podziękować –„Razem możemy więcej”.

Realizacja projektu przyniosła nam dużo radości i satysfakcji oraz wzbudziła szacunek dla różnorodności kulturowej ludzi z odległych regionów świata i ich problemów. Mamy nadzieję, że przyczynimy się do poprawy losu wielu dzieci na świecie.


WYJAZD TERAPEUTYCZNY

do Szkółki Jeździeckiej "BONANZA"

 i Przedszkola "Kucykowa Kraina" w Kalinówce.

                            Kucykowa Kraina

29 marca 2022 wychowankowie ORW byli na kolejnym seansie w grocie solnej oraz alpakoterapii w Kalinówce. Był to niezwykle ekscytujący wyjazd.


d9ecfce555e7c097167104c906b857d1-0jpg

d9ecfce555e7c097167104c906b857d1-1jpg
Zbiórka darów rzeczowych dla uchodźców z Ukrainy

Wraz z Starostwem Powiatowym w Łęcznej prowadzimy zbiórkę darów rzeczowych
dla uchodźców z Ukrainy i tych, którzy
nadal walczą o niepodległość Ukrainy.

Zbieramy:

ŻYWNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA: konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

KOSMETYKI I CHEMIA: żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

ŚRODKI OPATRUNKOWE, zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

Zbieramy także NOWE koce i śpiwory!

UWAGA! Nie zbieramy odzieży.

Miejsce zbiórki darów:

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy 

Litewska 16, 20-010 Łęczna;

tel. 81 7522655

w godz. 7:00 - 15:00

Składamy wielkie podziękowania Szlachetnym Darczyńcom !!!Wystawa uszytych laleczek
w ramach akcji
„Wszystkie Kolory Świata”
organizowanej przez UNICEF Polska,
a także
konkurs na najładniejszą laleczkę.

Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej zgromadził dość pokaźną kolekcję szmacianych laleczek w ramach projektu edukacyjnego UNICEF ”Wszystkie kolory świata”, którego celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z sytuacją ich rówieśników żyjących w różnych regionach świata. Owe laleczki są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich jest oryginalna, niepowtarzalna, ma swoją tożsamość - wybrany kraj pochodzenia, określony kolor skóry, strój, a także imię i wiek.

Każdy będzie mógł „zaopiekować” się wybraną przez siebie laleczką przekazując przy okazji darowiznę na rzecz ratowania życia dzieci. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego. Zebrane fundusze zostaną przekazane do UNICEF. Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu uda się uratować niejedno życie. Serdecznie zachęcamy do udziału w tej akcji, która będzie trwała do 24.03.2022r. Zdjęcia laleczek zostaną zamieszczone na FB, stronie internetowej Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego oraz Starostwa Powiatu Łęczyńskiego. Wybraną laleczkę można odebrać w siedzibie Ośrodka przy ul. Litewskiej 16 w Łęcznej od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 15.00 . Pamiętajmy, że każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie od 2 do 3 milionów dzieci na świecie. Mamy nadzieję, że włączą się Państwo w zbieranie środków na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci.

Nasz Ośrodek bierze także udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę przygotowaną w ramach projektu „Wszystkie kolory świata”. Decyzję o wyborze pracy konkursowej podjęła specjalnie powołana komisja.  Konkurs będzie prowadzony za pośrednictwem strony konkursowej pod adresem

https://wszystkiekoloryswiata.unicef.pl/

, korzystanie z której wymaga posiadania osobistego profilu na portalu społecznościowym Facebook. Głosować będzie można od 10.03 (od godz. 11.00) do 18.03.2022r. (do godz. 11.00). W czasie trwania konkursu, użytkownicy, którzy chcą oddać głos na wybrane zdjęcie laleczki, muszą wejść na stronę konkursową, wybrać konkretne zdjęcie i oddać na nie głos, logując się na swoje konto na Fb. Głosowanie wymaga potwierdzenia wyrażenia zgody na udostępnienie swoich danych z konta profilowego Fb. Dane użytkowników strony konkursowej nie będą przetwarzane po zakończeniu konkursu. Zdjęcia laleczek na stronie konkursowej zamieszczone będą w losowej kolejności. Każdy będzie mógł wyszukać laleczkę reprezentującą naszą placówkę stosując dostępne filtry (np. wyszukiwanie po nazwie miejscowości, placówki). Zdjęcia w galerii będą podpisane nazwą placówki (Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej). Każdy użytkownik portalu społecznościowego Fb może oddać tylko jeden głos na wybraną laleczkę ze swojego konta. Oddanie głosu odbywa się poprzez kliknięcie oznaczonego miejsca do oddania głosu pod zdjęciem. Głos można oddać tylko po powiększeniu wybranego zdjęcia. Konkurs wygra ta placówka, na laleczkę której zostanie oddanych najwięcej głosów. Ogłoszenie wyników odbędzie się po zamknięciu konkursu (18.03.2022r.). Nagrodą w konkursie jest koncert Ambasadora Dobrej Woli UNICEF – Majki Jeżowskiej. Mamy nadzieję, że wygra laleczka wykonana w naszym Ośrodku („Carlos” z Meksyku). Gorąco zachęcamy do oddania głosu na tę właśnie lalkę. Z góry dziękujemy za zainteresowanie.Wystawa oraz konkurs, będą dostępne w ciągu najbliższych dni na portalach Starostwa Łęczyńskiego. Prosimy o śledzenie owych stron www.

Powyżej lalka " Carlos" zgłoszona na konkurs na najładniejszą laleczkę. Prosimy o głosy.

Uczniowie z Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Łęcznej

ratują dzieci na świecie! 


Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie z naszej placówki będą przygotowywać szmaciane laleczki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.„Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF Polska, która już po raz szósty jest przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Ma na celu wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich będzie miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy, w szkole odbędzie się ich wystawa. Na ten dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę. Zebrane środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających w najuboższych krajach świata, gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec, błonica, krztusiec czy polio. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF w Polsce.


Celem projektu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. Akcja ta uświadamia również, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, lecz także przyjemne. 


Poprzednie pięć edycji akcji „Wszystkie Kolory Świata” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół i przedszkoli. Dotychczas uczestniczyło w niej ponad 3 tysiące placówek z całej Polski. Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności, udało się pozyskać blisko 3,4 miliona złotych na ratowanie dzieci w takich krajach jak Sierra Leone, Czad, Sudan Południowy czy Angola. Zebrane fundusze umożliwiły zaszczepienie setek tysięcy dzieci.


laleczka_zdjeciejpgPowiat Łęczyński w obiektywie

 - podsumowanie działań podjętych m.in. przez nasz Ośrodek w roku 2021.

https://fb.watch/a6Jjv63b32/


PODSUMOWANIE AKCJI

"Pomóż dzieciom przetrwać zimę" !!!


Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Łęcznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej brał udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Dzięki wspaniałym darczyńcom udało się zebrać ponad 220 kilogramów środków pomocy materialnej, które zostały ofiarowane potrzebującym z powiatu łęczyńskiego.

Bardzo dziękujemy:

-Pani Renacie Kowalskiej,

-uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łęcznej,

-Stowarzyszeniu "Łęcznianki",

-Panu Piotrowi Skibie @Skib-Med,

-POL-MAK S.A. Wytwórnia Makaronu Domowego Ludwin,

-Pracownikom ORW w Łęcznej.WSZYSTKIM DARCZYŃCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!


PDPZ

 
 

Składamy serdeczne podziękowania za zakup czterech paczek dla potrzebujących rodzin naszych wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej. Paczki zostały zasponsorowane oraz zakupione przez Życzliwych Ludzi, dzięki inicjatywie Pana Mirosława Tarkowskiego Przewodniczącego Stowarzyszenia "Okno Życia" w Łęcznej.
Serdecznie dziękujemy Panu Mirosławowi Tarkowskiemu Przewodniczącemu Stowarzyszenia oraz Członkom Stowarzyszenia "Okno Życia" w Łęcznej oraz Panu Radosławowi Tkaczykowi Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o. Sponsorowi Strategicznemu Stowarzyszenia "Okno Życia" w Łęcznej.
Dziękujemy w imieniu wychowanków Ośrodka i ich rodziców za okazaną życzliwość w tak szczególnym okresie świątecznym.

Bardzo dziękujemy za niespodziankę od Wspaniałych Ludzi niosących bezinteresowną pomoc w postaci przekazania nam pralki przez fundatorów Pana Karola Niewiadomskiego Fundatora Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego oraz Pana Jarosława Piekarza Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Powiatu Łęczyńskiego. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazane zrozumienie i pomoc jaką otrzymaliśmy od Fundacji na rzecz naszego Ośrodka. Dziękuję w imieniu wychowanków Ośrodka, ich rodziców oraz pracowników za wszelkie dobro i okazaną życzliwość dla środowiska osób z niepełnosprawnościami. Państwa pomoc to nie tylko wymiar materialny, ale wyraz solidarności z osobami potrzebującymi.

Ogromnie dziękujemy za wielką niespodziankę jaką sprawili nam w dniu 21 grudnia Wspaniali Ludzie przekazując dla wychowanków Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Łęcznej Telewizor. Serdecznie dziękujemy Panu Grzegorzowi Socha, Panu Grzegorzowi Romanek, Pani Patrycji Olender, Panu Krzysztofowi Olender, Panu Emilowi Majewskiemu, Panu Dominikowi Szuryga, Panu Krzysztofowi Szuryga, Panu Kamilowi Siedleckiemu, Panu Robertowi Lis oraz Panu Mateuszowi Doboszowi za sprawienie radości naszym wychowankom.
Zdjęcia wykonał Pan Dominik Arciszewski.

prev next

SPOTKANIE OPŁATKOWE 2021

Serdecznie dziękujemy Pani Renacie Kowalskiej za dary przekazane dla potrzebujących w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu "Łęcznianki" za dary przekazane dla potrzebujących w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

prev next

Nasi uczniowie brali udział w XI Konkursie Wiedzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Górniczych, organizowanym przez Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej. W konkursie  nagrodę specjalną zdobyli: Sebastian Maleszyk,  Bartek Dragan, Weronika Tutaj, Wiktoria Wójcik.

Z powodów pandemii, nagrody przekazane zostały poprzez nauczyciela Ośrodka. 

prev next

WYJAZD TERAPEUTYCZNY

do Szkółki Jeździeckiej "BONANZA"

 i Przedszkola "Kucykowa Kraina" w Kalinówce.

                            Kucykowa Kraina

10 grudnia 2021 wychowankowie ORW byli na kolejnym seansie w grocie solnej oraz alpako- i hipoterapii w Kalinówce. Był to niezwykle ekscytujący wyjazd.


prev next

Bardzo dziękujemy @Skib-Med Piotr Skiba za otrzymane dary w ramach prowadzonej Akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę".

prev next

Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Krzysztofowi Niewiadomskiemu za to, że umożliwił uczniom i wychowankom O R W spotkanie z Mikołajem

prev next

Odwiedziny "Przyjaciół jeży".

W listopadzie jeże zapadają w sen zimowy, ale by tak się stało muszą znaleźć bezpieczne mieszkanie...
Składamy serdeczne podziękowania Przedszkolakom z Grupy Słoneczka z Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej oraz Pani Annie Mokijewskiej-Sadło za przekazanie pięknego, ciepłego domku dla jeża na zimę, który został dostarczony w dniu dzisiejszym do naszej Placówki.

prev next
Obchody 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Uroczystości rozpoczęła msza św.w kościele pw. św. Barbary w Łęcznej. Następnie odbyło się poświęcenie przy krzyżu morowym 4 tablic pamiątkowych. Przy pomniku na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej delegacje instytucji złożyły wieńce.
Przy budynku Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej został zasadzony dąb upamiętniający pomoc ludności ziemi łęczyńskiej walczącemu Górnemu Śląskowi w czasie III Powstania Śląskiego.

prev next

„Szkoła do hymnu” 2021

Oglnopolska akcja Szkoa do Hymnu - Portal edukacyjny Perspektywy

10 listopada 2021 r. uczniowie i wychowankowie ORW w Łęcznej brali udział w apelu on-line Ministerstwa Edukacji i Nauki z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Nasza placówka całą społecznością ośrodkową w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, o symbolicznej godzinie 11:11, zaśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”, wspólne świętując kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


prev next

WYJAZD TERAPEUTYCZNY

do Szkółki Jeździeckiej "BONANZA"

 i Przedszkola "Kucykowa Kraina" w Kalinówce.

                            Kucykowa Kraina

9 listopada 2021 wychowankowie ORW byli na pierwszym seansie w grocie solnej oraz alpako- i hipoterapii w Kalinówce. Był to niezwykle ekscytujący wyjazd.prev next
Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego informuje, iż nadal trwa nabór

do Placówki na rok szkolny 2021/2022


Zapraszamy dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

bądź o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych/indywidualnych do podjęcia

edukacji w naszej Placówce odpowiednio w grupach edukacyjno – terapeutycznych

lub zespołach rewalidacyjno – wychowawczych.


NADAL POSIADAMY WOLNE MIEJSCA ZAPRASZAMY !


Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego w Łęcznej

serdecznie zaprasza do udziału

w konkursie plastycznym

  z okazji

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

 

Pod honorowym patronatem:

Starosty Powiatu Łęczyńskiego Pana Krzysztofa Niewiadomskiego

 

  Konkurs kierowany jest dla dzieci z przedszkoli i szkół Powiatu Łęczyńskiego.

Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 31 marca 2021 r. na adres - ORW ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem Joanna Duda- 735 959 866, kontakt mailowy asdu74@wp.pl

 

                   

 

Karta zgłoszenia

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

 

KONKURS PLASTYCZNY

Temat

·       BARWY PRZYJAŻNI

Regulamin konkursu:

·       Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna związana z tematem;

·       Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej;

·       Autor może przedstawić pracę w dowolnie wybranej technice;

·       Format pracy: A3 lub A4;

·       Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, ponadto powinny się tam znaleźć informacje na temat wieku autora, klasy, do której uczęszcza, placówki, należy też podać imię i nazwisko opiekuna artystycznego;

·       Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

I-                   Przedszkole

II-               Szkoła podstawowa klasy I –III

III-             Szkoła podstawowa klasy IV - VIII

Prace prosimy dostarczyć do sekretariatu Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego lub wysłać na adres ORW ul. Litewska 16, 21-010 Łęczna do dnia 31.03.2021 r.
Informacja o realizacji przez Powiat Łęczyński programu pn. "Aktywny samorząd" finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Application12021-3-110002-1jpg
Application12021-3-110002-3jpg

Application12021-3-110002-4jpg

Application12021-3-110002-5jpg
Application12021-3-110002-6jpg
Application12021-3-110002-7jpg
Application12021-3-110002-8jpg