Szanowni Państwo w celu zapisania dziecka do Ośrodka należy:

  • Złożyć podanie o przyjęcie dziecka w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
  • Do podania należy załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bądź o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych/indywidualnych z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego na podstawie otrzymanego orzeczenia kieruje dziecko do odpowiedniej grupy edukacyjno – terapeutycznej lub rewalidacyjno – wychowawczej.

 

Sekretariat Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego

w Łęcznej

czynny od poniedziałku do piątku

godziny urzędowania: 7.30 – 15.30

Telefon: 81 752 26 55, 81 531 53 12